Naposledy aktualizováno: 15.12.2020 10:08:38
Na úvodní stranu

Místní knihovna Volanice

Volanice 130

 

Služby

  • půjčování knih a veřejně přístupný internet každé pondělí od 16.00 - 17.30 hod
  • v knihovně najdete knižní fond, který je pravidelně doplňován a obměňován prostřednictvím výměnného fondu z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
  • meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 

Internet

  • děti do 15 let mohou na internet jen se souhlasem rodičů

 

Registrace

  • k registraci je třeba vyplnit přihlášku a předložit průkaz totožnosti, na základě toho bude vystaven čtenářský průkaz
  • děti do 15 let musí mít přihlášku podepsanou
    od jednoho z rodičů
  • registrace je platná po dobu 12 měsíců

 

 

 

OBRÁZEK : img_7706.jpg